DESIGNER DRESSES FROM €400

Eliza Jane Howell – Size: UK16Justin Alexander – Size: UK18Rosa Clara – Size: UK12Callista – Size: UK24Charlie Brear – Size: UK14Justin Alexander – Size: UK10Charlie Brear – Size: UK12Rosa Clara – Size: UK12Charlie Brear – Size: UK12Justin Alexander – Size: UK8Justin Alexander – Size: UK16

Ronald Joyce – Size: UK12Sincerity Bridal – Size: UK18